Prijzen bedrijven steeds op aanvraag.
   


 Algemene fotoreportages 2022:

1.   1 tot 2 personen

In studio OF op locatie : €125,-:

10 digitaal bewerkte foto’s uit de volledige reeks

In studio EN op locatie : €195,-:

15 digitaal bewerkte foto’s uit de volledige reeks

2.    3 tot 6 personen

In studio OF op locatie: €165,- :

15 digitaal bewerkte foto’s uit de volledige reeks

In studio EN op locatie: €255,- :

20 digitale foto’s uit de volledige reeks

3.    Meer dan 6 personen: €225,-

Steeds op locatie (tuin, Puyenbroeck, …).

15 digitaal bewerkte foto’s uit de volledige reeks

4.    Evenementenreportage:

€80/uur met een minimum van 2uur, daarna per begonnen half uur.

Doop, babyborrels, verjaardag en-communiefeesten, … alle, digitaal bewerkte, foto’s.

 5. Pannenkoekenshoot…: €195,-

 Fotoshoot in studio OF tuin.

10 digitaal bewerkte foto’s uit de volledige reeks

6.    Cakesmash:€220,-

 De volledige setting, ballonnen, taart, achtergrond, … in thema naar keuze:

15 digitaal bewerkte foto’s uit de volledige reeks. €50,- vooraf te betalen.

7. Zwangerschapsfoto's:

In studio OF op locatie: €165,-.

15 digitaal bewerkte foto’s uit de volledige reeks

In studio EN op locatie: €255,-.

20 digitaal bewerkte foto’s uit de volledige reeks

8. Newborn (max. 4weken) : €165,-

Foto’s van baby alleen EN met het gezin in studio:

10 digitaal bewerkte foto’s uit de volledige reeks.

Al de foto’s worden digitaal afgeleverd in hoge resolutie via Pixieset.

Verplaatsingen buiten “Groot Lochristi” rekenen we € 0,50/km extra.

Sommige parken vragen “entreegeld” om shoots te mogen doen, deze worden doorgerekend aan de klant.

-Retouches: oude foto opknappen, een persoon of voorwerp van een foto verwijderen €35,-


Prijzen geldig vanaf 01/01/2022

incl.BTW

Prijzen bedrijven op aanvraag.

Huwelijksreportages  2022

1. Het huwelijk in het gemeentehuis en daarna een romantische loveshoot: € 400,- 

2. Het huwelijk in het gemeentehuis en daarna de receptie: € 400,-

3. Het huwelijk in het gemeentehuis, een romantische loveshoot en daarna de receptie: € 600,-

4. De voorbereidingen (kapper, make-up, de bruidegom die komt aanbellen, …) het huwelijk in het gemeentehuis, en de loveshoot: €600,- 

5. De voorbereiding, het huwelijk in het gemeentehuis, de loveshoot en dan de receptie met jullie gasten: €850,- 

6.  De voorbereiding, het huwelijk in het gemeentehuis, de loveshoot, de receptie en het avondfeest tot aan de openingsdans: €1000,-

 7. Ceremonie of dienst in de kerk: € 200,-
Voldoende, digitaal bewerkte, foto’s in hoge resolutie, duplicaten in zwartwit of sepia en een gratis slideshow met de mooiste foto’s.

Jullie kunnen uiteraard ook supertoffe foto’s laten maken voor de uitnodigingen! 

In“Groot Lochristi” komen er geen verplaatsingskosten bij, verder 50 cent/km.

Bij het vastleggen van de huwelijksreportage vraag ik een voorschot van €100 
Prijzen geldig vanaf 01/01/2022

incl.BTW

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1) Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele verhouding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en aanvaard door de verkoper. In dit geval blijven de algemene voorwaarden van toepassing op aanvullende wijze.

2) Alle facturen zijn contant betaalbaar in Lochristi binnen de 8 dagen na factuurdatum.  Zolang de factuur niet betaald is blijven de goederen eigendom van “Studio Gentils”.

3) Bij gebrek aan betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is vermeerderd met een schadevergoeding van 10% met een  minimum van €75,-. Eveneens zal in dat geval een intrest verschuldigd zijn van 1%  per maand.

4) Ingeval een gedane bestelling opgezegd wordt, heeft de verkoper recht op 35% van het nettobedrag als vergoeding voor het geleden verlies en gederfde winst.

5) Betwistingen tussen partijen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Gent, welke ook de plaats en wijze van betaling.

6) De aangegeven leveringsdata en termijnen zijn slechts ten titel van inlichting aangegeven. Het niet naleven ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of vernietigen van de overeenkomst. Wij doen echter alles om de aangegeven termijnen stipt na te leven.

7) Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, die in strijd zouden zijn met onze voorwaarden, binden onze firma niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

8) Onder geen beding worden de foto’s “rauw” afgeleverd maar vooraf geselecteerd en één voor één bewerkt. Deze worden als dusdanig aanzien als “creaties” van Studio Gentils.

De afgewerkte foto’s worden na betaling eigendom van de klant en zo ook alle auteursrechten overgedragen.